Tekst Ane Solstad Sønnesyn

Foto Getty Images

/DEN NORSKE MODELLEN
Posted:  2018/06/04

Trepartssamarbeidet

Derfor må vi ta vare på den norske arbeidsmodellen

Norge har blitt kåret til verdens lykkeligste land av FN. Hele 9 av 10 er fornøyde med jobben sin, og vi har høy arbeidsdeltakelse og lav arbeidsledighet.

 

Men er folk flest klar over hvorfor vi kan skryte på oss et arbeidsliv som er preget av samarbeid, stabilitet og tillit?

 

Vi spurte vanlige folk i verdens lykkeligste land: Hva er trepartssamarbeidet?

 

Kanskje du også vil lese disse?